Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Królowej Jadwigi 81
30-209 Kraków